Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 19:13:25

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông: Lương Văn Hạnh

PBT.TTrĐU - CTHĐND

023737707718

2

Ông: Trịnh Văn Hùng

CT.UBND

0989571212

3

Ông: Hà Văn Duẩn

PCT.UBND

02373707583

4

Ông: Hà Thị Thu

PCT.HĐND

02373707829

5

Bà: Hà Thị Hồng Tuyến

CT.HPN

0915401831

6

Bà: Dương Thị Bích Thủy

PCT.HPN

0944669123

7

Bà: Lục Thị Hương

CBVHXH

0962393556

8

Ông: Hà Hồng Quê

CT.HND

0944441592

9

Bà: Hà Đức Anh

CBVPTK

02373707738

10

Ông: Hà Trọng Khởi

KTNS

02373707537

11

Ông: Hà Thanh Dung

PTCA

01296510129

12

Ông: Hà Văn Tài

CT.MTTQ

02373707714

13

Ông: Hà Thanh Toan

CBTP

0949534871

14

Ông: Dương Khắc Bảy

CBCSXH

0967016683

15

Ông: Hà Viết Dũng

BTĐ

0974355498

16

Ông: Hà Văn Thu

PCHQS

01278864195

17

Ông: Hà Văn Lập

PCTHND

01697379726

18

Ông: Hà Văn Thanh

CBDSKHHGĐ

01694709751

19

Ông: Hà Văn Tuấn

CBT thú y

01639157976

20

Bà: Nguyễn Thị Nga

KTNS

0917272866

21

Bà: Hà Thị Phương

CTHCTĐ

0969536125

22

Ông: Lương Văn Huy

PBTĐ

0962133615

23

Hà Văn Duy

CBDĐC

01248311077

24

Hà Thị Lá

CBVPTK

0971310456

25

Lương Văn Tuân

VPĐU

01649234285

26

Hà Văn Bớ

CT.HKH

02373707825

27

Hà Thị Chuyên

PC.THKH

0948830652

28

Hà Công Thành

CBCSXH

02373707563

29

Hà Long My

CT.HNCT

01646420724

30

Lương Văn Hơn

PCT.MTTQ

01679303388

31

Lương Bá Khoặng

CBKN

02376757470

32

Lương Đình Khải

CT.CCB

01694434747

33

Hà Văn Khải

PCT.HCCB

0919863473

34

Hà Huy Lượng

CCVHXH

0976170465

35

Lương Văn Nhuận

TT

01688799913

36

Ngân Thị Tuyến

VT

0944325399

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 19:13:25 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông: Lương Văn Hạnh

PBT.TTrĐU - CTHĐND

023737707718

2

Ông: Trịnh Văn Hùng

CT.UBND

0989571212

3

Ông: Hà Văn Duẩn

PCT.UBND

02373707583

4

Ông: Hà Thị Thu

PCT.HĐND

02373707829

5

Bà: Hà Thị Hồng Tuyến

CT.HPN

0915401831

6

Bà: Dương Thị Bích Thủy

PCT.HPN

0944669123

7

Bà: Lục Thị Hương

CBVHXH

0962393556

8

Ông: Hà Hồng Quê

CT.HND

0944441592

9

Bà: Hà Đức Anh

CBVPTK

02373707738

10

Ông: Hà Trọng Khởi

KTNS

02373707537

11

Ông: Hà Thanh Dung

PTCA

01296510129

12

Ông: Hà Văn Tài

CT.MTTQ

02373707714

13

Ông: Hà Thanh Toan

CBTP

0949534871

14

Ông: Dương Khắc Bảy

CBCSXH

0967016683

15

Ông: Hà Viết Dũng

BTĐ

0974355498

16

Ông: Hà Văn Thu

PCHQS

01278864195

17

Ông: Hà Văn Lập

PCTHND

01697379726

18

Ông: Hà Văn Thanh

CBDSKHHGĐ

01694709751

19

Ông: Hà Văn Tuấn

CBT thú y

01639157976

20

Bà: Nguyễn Thị Nga

KTNS

0917272866

21

Bà: Hà Thị Phương

CTHCTĐ

0969536125

22

Ông: Lương Văn Huy

PBTĐ

0962133615

23

Hà Văn Duy

CBDĐC

01248311077

24

Hà Thị Lá

CBVPTK

0971310456

25

Lương Văn Tuân

VPĐU

01649234285

26

Hà Văn Bớ

CT.HKH

02373707825

27

Hà Thị Chuyên

PC.THKH

0948830652

28

Hà Công Thành

CBCSXH

02373707563

29

Hà Long My

CT.HNCT

01646420724

30

Lương Văn Hơn

PCT.MTTQ

01679303388

31

Lương Bá Khoặng

CBKN

02376757470

32

Lương Đình Khải

CT.CCB

01694434747

33

Hà Văn Khải

PCT.HCCB

0919863473

34

Hà Huy Lượng

CCVHXH

0976170465

35

Lương Văn Nhuận

TT

01688799913

36

Ngân Thị Tuyến

VT

0944325399